DELTA NOTARISSEN, Geassocieerde notarissen

 

DELTA NOTARISSEN

Geassocieerde notarissen

 

DELTA Notarissen

Luikersteenweg 264C
3500 Hasselt
Tel. 011/15 33 33

BV
BTW BE 0778247430
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u (op vrijdag tot 16.00u).

...
 

De nieuwe NotaBene is er !

1 december 2022

De nieuwe editie van de NotaBene komt vers van de drukpers. Ontdek opnieuw mooie verhalen, tips en tricks en interviews. Deze keer vertelt Axel Daeseleire, die binnenkort te zien is in Erfgenaam Gezocht (VTM), ons meer over wat ondernemen, liefde en de dood voor hem betekent.

Dit en nog zoveel meer kan je vanaf nu ontdekken!

Bron: Fednot

Wat kan je als pleegouder regelen voor je pleegkind?

25 november 2022

Het is de week van de pleegzorg. In Vlaanderen zetten bijna 7.000 pleeggezinnen zich elke dag in om kinderen en jongeren met een kwetsbare thuissituatie een veilige thuis te geven. Notarissen krijgen af en toe vragen van pleegouders: erft een pleegkind van mij? Kan ik iets regelen en… benadeel ik dan mijn biologische kinderen niet?

Pleegkinderen erven niet automatisch

In tegenstelling tot adoptiekinderen, erven pleegkinderen niet automatisch van de pleegouders. Ze erven dus van hun ouders. De ouders behouden trouwens ook het ouderlijk gezag. Wie financieel iets wil regelen voor zijn pleegkind kan naar de notaris. Er zijn immers verschillende mogelijkheden om toch een financiële bescherming te voorzien.

Bron: Fednot

pm

Officiële persmededeling

Nu al nadenken over je erfenis? Steeds meer Belgen doen het!

22 november 2022

Ontdek onze Familiebarometer

Nadenken over je nalatenschap: er zijn leukere bezigheden. En toch treffen steeds meer mensen regelingen via bijvoorbeeld  een testament of een zorgvolmacht. Ze doen dit om hun vermogen volgens hun specifieke wensen over te dragen naar een volgende generatie, maar ook om bijvoorbeeld te anticiperen op mogelijke gezondheidsproblemen. Successieplanning gaat vaak over meer dan het regelen van geldzaken. Proactief je nalatenschap regelen, kan ook conflicten vermijden en voor gemoedsrust zorgen.

Aantal zorgvolmachten in de lift
In de eerste zes maanden van 2022 werden er in ons land ruim 41.000 zorgvolmachten afgesloten. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 ging het om een stijging van +21,3%. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Zorgvolmachten waren vooral populair in het noorden van het land: in het 1ste semester van dit jaar werden er in Vlaanderen 36.840 zorgvolmachten afgesloten.
De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen. Sindsdien werden er in het totaal 320.461 zorgvolmachten geregistreerd in het centraal register dat beheerd wordt door Fednot.

Wie kiest voor een zorgvolmacht en waarom?
Doorgaans kiezen vooral 65-plussers voor een zorgvolmacht. In de eerste zes maanden van 2022 waren ze goed voor een aandeel van ongeveer 72%. Maar ook jongere mensen lagen wakker van hun gezondheid: 22,2% van zij die een zorgvolmacht afsloten, was 51 tot 65 jaar, 4,6% was 36 tot 50 jaar.
Met een zorgvolmacht kan je anticiperen op de situatie waarbij je zelf geen beslissingen kan nemen over je vermogen (door een ziekte, ouderdom, een ongeval…). Je geeft de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen over jouw vermogen. Zo kan je één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.
In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen. Dit alles gebeurt zonder de tussenkomst van de rechtbank.

Verklaring van voorkeur
In sommige gevallen duidt de vrederechter een bewindvoerder aan om personen te beschermen. Dit is het geval bij mensen die ofwel geen zorgvolmacht hebben opgesteld (waardoor er geen regeling werd voorzien), ofwel een zorgvolmacht hebben die onvoldoende bescherming biedt, waardoor de tussenkomst van het gerecht noodzakelijk is. De bewindvoerder kan dan, in jouw plaats, bepaalde handelingen stellen i.v.m. je goederen (de huur betalen, je pensioen innen,  …) of i.v.m. je persoon (bepalen waar je zal verblijven, ….). 
Als de vrederechter een bewindvoerder moet aanduiden, bepaalt hij meteen ook welke handelingen deze kan stellen. De vrederechter kan een familielid als bewindvoerder aanstellen, maar hij kan ook een advocaat aanduiden.
Wie liever een vertrouweling als bewindvoerder heeft, kan een zogenaamde verklaring van voorkeur opmaken zolang hij of zij nog gezond van geest is. Net zoals bij een zorgvolmacht, kan je in een verklaring van voorkeur meerdere personen in een bepaalde volgorde aanduiden. Dat is nuttig voor het geval de aangewezen vertrouwenspersoon mocht overlijden.
In de eerste 6 maanden van 2022 werden er 7.601 verklaringen van voorkeur geregistreerd. Dat zijn er 20,5% meer in vergelijking met dezelfde periode in 2021.
Wie zo’n verklaring afsloot, was in 70% van de gevallen ouder dan 65 jaar. 21,8% was 51 à 65 jaar oud, 6,3% was 36 à 50 jaar oud.

Erfovereenkomsten
In september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Een van de nieuwigheden was de erfovereenkomst waarmee je onder strikte voorwaarden afspraken kan maken over een toekomstige nalatenschap. Het geeft aan families meer mogelijkheden om hun nalatenschap in alle transparantie te regelen.
Een erfenis kan een familie dichter bij elkaar brengen, maar ook tot conflicten leiden tussen erfgenamen. Bijvoorbeeld wanneer een kind eerder al een schenking ontving en zijn broer of zus niet. Als ouders en kinderen in alle transparantie en onder begeleiding van een notaris een erfovereenkomst sluiten, kunnen ruzies  vermeden worden.
Sinds de nieuwe wetgeving werden 10.164 erfovereenkomsten afgesloten. In het eerste semester van 2022 werden er 1.822 erfovereenkomsten afgesloten, een flinke stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Testamenten blijven populair
In de eerste zes maanden van 2022 werden er in ons land 35.092 testamenten geregistreerd, iets meer dan in dezelfde periode in 2021 (+1,3%). Ter vergelijking: in de eerste zes maanden van 2018 werd er 27.788 testamenten geregistreerd, in dezelfde periode in 2019 ging het om 33.102 testamenten. Door de lockdown als gevolg van corona waren er in 2020 minder testamenten: 28.152.  
Het gaat om testamenten opgemaakt voor de notaris (de zogenaamde ‘authentieke testamenten’) en data van eigenhandig geschreven testamenten die nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden.
Steeds meer mensen willen binnen de wettelijke mogelijkheden de controle behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving.

Schenkingen
Ook schenkingen, zowel van roerende als onroerende goederen, blijven populair. In de eerste zes maanden van 2021 was er in ons land een recordaantal schenkingen: 21.495. In het eerst semester van dit jaar waren er nog iets meer: 21.791.
Op nationaal niveau bleef het aantal onroerende schenkingen in de eerste zes maanden van 2022 zo goed als stabiel: -0,2% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021. Het aantal schenkingen van roerende goederen zat in de lift: +5,8%.

Bron: Fednot

 

Anthony BERS
Kandidaat-notaris
Master in het notariaat

anthony.bers(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 62

Notarieel jurist

Anthony BERS

Yves KUSTERS
Kandidaat-notaris
Master in het notariaat

yves.kusters(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 08

Notarieel jurist

Yves KUSTERS

Isabelle COECKELBERGS
Master in het notariaat

isabelle.coeckelbergs(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 66

Notarieel juriste

Isabelle COECKELBERGS

Sophie GUTSCHOVEN
Master in het notariaat

sophie.gutschoven(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 67

Notarieel juriste

Sophie GUTSCHOVEN

Cindy BAILET
Master in het notariaat

cindy.bailet(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 33

Notarieel juriste

Cindy BAILET

Ilya SAEREN
Master in het notariaat

ilya.saeren(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 50

Notarieel juriste

Ilya SAEREN

Jill MOMMEN
Master in het notariaat

jill.mommen(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 09

Notarieel juriste

Jill MOMMEN

Jan JORISSEN
Master in het notariaat

jan.jorissen(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 04

Notarieel jurist

Jan JORISSEN

Letizia ARMIENTO
Master in het notariaat

letizia.armiento(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 45

Notarieel juriste

Letizia ARMIENTO

Sofie STEEGEN
Master in het notariaat

sofie.steegen(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 47

Notarieel juriste

Sofie STEEGEN

Stephanie ALLARD
Master in het notariaat

stephanie.allard(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 49

Notarieel juriste

Sofie ENGELBOS
Master in het notariaat

sofie.engelbos(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 32

Notarieel juriste

Sofie ENGELBOS

Sylva BRONE
Master in het notariaat

sylva.brone(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 35

Notarieel juriste

Sylva BRONE

Cindy DUYSSENS
Master in het notariaat

cindy.duyssens(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 36

Notarieel juriste

Cindy DUYSSENS

Charlien SEVENS
Master in het notariaat

charlien.sevens(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 69

Notarieel juriste

Charlien SEVENS

Anne-Sophie COLSON
Master in het notariaat

Annesophie.colson(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 52

Notarieel juriste

Ilse BOUMANS
Master in de rechten

ilse.boumans(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 64

Juriste Nederlands recht

Ilse BOUMANS

Stefanie VANSTIPELEN
Master in de rechten

stefanie.vanstipelen(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 48

Juriste

Stefanie VANSTIPELEN

Joyce DEPREZ
Notarieel medewerkster

joyce.deprez(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 51

Notarieel medewerkster

Joyce DEPREZ

Eline MERLO
Notarieel medewerkster

Eline.merlo(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 95

Notarieel medewerkster

Eline MERLO

Sander SCHOEFS
Notarieel medewerker

sander.schoefs(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 81

Notarieel medewerker

Sander SCHOEFS

Martine BALLINGS
Notarieel medewerkster

martine.ballings(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 05

Notarieel medewerkster

Martine BALLINGS

Stephanie PAQUE
Notarieel medewerkster

stephanie.paque(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 68

Notarieel medewerkster

Stephanie PAQUE

Evelien WILLEKENS
Notarieel medewerkster

evelien.willekens(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 43

Notarieel medewerkster

Evelien WILLEKENS

Martine SWINNEN
Notarieel medewerkster

martine.swinnen(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 30

Notarieel medewerkster

Martine SWINNEN

Sofie BOEYEN
Notarieel medewerkster

sofie.boeyen(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 07

Notarieel medewerkster

Sofie BOEYEN

Christine GOVAERTS
Notarieel medewerkster

christine.govaerts(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 01

Notarieel medewerkster

Christine GOVAERTS

Ellen VANLEEUW
Notarieel medewerkster

ellen.vanleeuw(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 11

Notarieel medewerkster

Ellen VANLEEUW

Jolene DEVRIES
Notarieel medewerkster

jolene.devries(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011 15 33 12

Notarieel medewerkster

Jolene DEVRIES

Ilse BUNTINX
Notarieel medewerkster

ilse.buntinx(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 34

Notarieel medewerkster

Ilse BUNTINX

Hilde JACKERS
Notarieel medewerkster

hilde.jackers(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 85

Notarieel medewerkster

Hilde JACKERS

Ann MARTENS
Notarieel medewerkster

ann.martens(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 87

Notarieel medewerkster

Ann MARTENS

Linda STEFANO
Notarieel medewerkster

linda.stefano(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011 15 33 92

Notarieel medewerkster

Linda STEFANO

Kristel SLECHTEN
Notarieel medewerkster

kristel.slechten(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 82

Notarieel medewerkster

Kristel SLECHTEN

Tiziana SCRUGLI
Notarieel medewerkster

tiziana.scrugli(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 94

Notarieel medewerkster

Jessika MOERMANS
Notarieel medewerkster

jessika.moermans(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 83

Notarieel medewerkster

Jessika MOERMANS

Ellen VAN DEN BERGH
Notarieel medewerkster

ellen.vandenbergh(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 86

Notarieel medewerkster

Ellen VAN DEN BERGH

Jacky LOWETTE
Notarieel medewerker

boekhouding(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 33

Boekhouding

Jacky LOWETTE

Anita VANRUSSELT
Notarieel medewerkster

boekhouding(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 88

Boekhouding

Anita VANRUSSELT

Conny COSEMANS
Notarieel medewerkster

boekhouding(plaats the 'at' sign hier)deltanotarissen.be
Tel. 011/15 33 96

Boekhouding

Conny COSEMANS
 
 
 

Immo

Online verkoop € 195.000

Huis
Overbroekstraat 23A
3800 Gelinden

Uit de hand verkoop € 80.000

Grond
Rijckerstraat
3770 Riemst

Online verkoop € 250.000

Kantoor
Woutersstraat 5-7
3500 Hasselt

Online verkoop € 150.000

Handelspand
Hazelarenlaan 7
3500 Hasselt

Online verkoop € 160.000

Handelspand
Tongersesteenweg 42
3800 Sint-Truiden

Online verkoop € 200.000

Huis
Meigaar 24
3800 Sint-Truiden

 
 
 

DELTA Notarissen

Luikersteenweg 264C
3500 Hasselt
Tel. 011/15 33 33

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:45 >  12:00   13:30 > 17:30  
D 08:45 >  12:00   13:30 > 17:30  
W 08:45 >  12:00   13:30 > 17:30  
D 08:45 >  12:00   13:30 > 17:30  
V 08:30 >  12:30   13:30 > 16:30  
Z gesloten  

Verlofperiodes